Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                                                                                                                                            Arnemuiden, 20 september 2015

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de rol van de commissaris van de Koning in het Sloeweg debacle.

Read More

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Arnemuiden, 2 juni 2015

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de mislukte reorganisatie van de politie.

Read More

door Marcel Modde


MIDDELBURG - Oppositie- en coalitiepartijen in Provinciale Staten willen de onderste steen boven. De eindrapportage van het Task Force Team Sloeweg en het bijbehorende feitenrelaas dat het college gisteren openbaar maakte, laat nog heel wat vragen open over waar het nu precies mis is gegaan. En vooral ook wanneer verantwoordelijk gedeputeerde Kees van Beveren al wist (of had moeten weten) dat zich donkere wolken boven de Sloeweg aan het samenpakken waren.
Had hij de Staten daarover kunnen en moeten informeren? Ja, zeggen SP en PVV resoluut.

Read More