Raymond de Roon

Kandidaat

Maak kennis met Raymond

In het verleden heb ik in het universitair onderwijs en bij het Openbaar Ministerie gewerkt. 

Vanaf het begin (2006) ben ik betrokken bij de PVV als lid van de Tweede Kamer (vervulde woordvoerderschappen: Justitie, Hoge Colleges van Staat, EU, Buitenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp). 

Mijn doelen in de landelijke politiek: opkomen voor de belangen van een sterk Nederland en bescherming van de zwakkeren in de samenleving. 

Mijn doelen in Zeeland: er een veilige en krachtige provincie van maken met voldoende goede woningen voor alle Zeeuwen. 

Er moet gewerkt worden aan een sterke en veelzijdige economie met ruime werkgelegenheid voor alle leeftijden en op alle niveaus. 

Daarvoor zijn o.a. noodzakelijk: goed en bereikbaar onderwijs in Zeeland, goede en betaalbare verbindingen binnen de provincie en naar de rest van Nederland alsook naar Vlaanderen. 

Zeeland is van oudsher een agrarische provincie en dat moeten we in stand houden en koesteren.