Patrick van der Hoeff

Lijsttrekker

Maak kennis met Patrick

Ik ben trots en eervol dankbaar om de PVV te mogen vertegenwoordigen voor de provincie Zeeland.

Zeeland moet zich wat mij betreft meer profileren en de burger helpen waar maar mogelijk is. Daarvoor wil ik de verantwoordelijkheid op mij nemen op provinciaal politiek niveau.

De PVV zet als enige partij de burger op 1, ook buiten verkiezingstijd.
Sinds 2006 laten wij een helder en duidelijk geluid horen en benoemen wij op vele fronten en in duidelijke taal de pijnpunten in ons Nederland.

Ik zal namens de PVV in de provinciale staten dan ook heldere taal spreken.

Wij zetten ons in voor armoedebestrijding, ouderenzorg, gezondheidszorg, immigratieramp, enz. Wat de PVV betreft moet de provincie bedachtzaam met belastinggeld omgaan. Immers staan de huishoudelijke financiƫn onder druk en is er onvoldoende doorstroming op de huizenmarkt.

Onze ouderen kunnen niet kleiner of gelijkvloers wonen door gebrek aan gepaste woningen. Terwijl reguliere woningen alleen bereikbaar zijn voor de hogere inkomens en onze starters op de woningmarkt hinder ondervinden om een woning te bemachtigen.

De PVV maakt zich hier hard voor!

Mede om deze redenen ben ik actief voor deze partij.