Pieter Boot

Kandidaat

Maak kennis met Pieter

Minder bureaucratie vergroot de effectiviteit en slagkracht van de Provinciale Staten en bestuurders. Onnodige en moeilijke protocollen en procedures dienen dan ook vereenvoudigd te worden. 

Statushouders krijgen, wat de PVV betreft, geen speciale behandeling bij woningtoewijzing. Zij dienen net als iedere burger op een wachtlijst te worden geplaatst die ook voor de Zeeuwse inwoners van toepassing is.