Peter van Valderen

Kandidaat

Maak kennis met Peter

De overheid dient spaarzaam en transparant om te gaan met het geld van de burger. 

De overheid is er voor de burger. Daarom dient informatievoorziening frequenter en toegankelijker zijn. 

Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd voor starters op de markt, maar zeker ook voor ouderen. Dit om de doorstroom te bevorderen en wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Zeker geen voorrang voor statushouders, zij sluiten gewoon aan in de rij. 

Het onder dwang onteigenen van boeren ten voordele van de plannen van de overheid is een No-Go. In een voornamelijk agrarische provincie moeten boeren de ruimte hebben. 

Met een toenemende vraag naar energie moet er worden gekeken naar alternatieve vormen. Windmolens vervuilen het landschap dus kan er beter worden gekeken naar een veilige uitbreiding van onze kerncentrale.