Inbreng tijdens de PS-vergadering van 13-2-2015 over Startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

De PVV is van mening dat er voor de provincie een taak is weggelegd op het gebied van cultuur.

In de voor ons liggende startnotitie provinciaal cultuurbeleid wordt gesproken over een samenhangend geheel, dat we de Zeeuwse culturele infrastructuur noemen. In de notitie worden de beleidsterreinen bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, cultuureducatie en kunsten (incl. grote festivals) en media onderscheiden.

Na de startnotitie (nog in deze bestuursperiode) volgen een kadernotitie en de uiteindelijke nota.

GS geven aan het cultuurbeleid voor de periode 2017 - 2010 te willen realiseren op basis van vier uitgangspunten. Een daarvan is investeren in samenhang en financiĆ«le samenwerking: Het is goed dat wordt ingezet op stedelijke ontwikkeling als motor voor ontwikkeling van de gehele regio. let wel, hierbij is goede afstemming tussen Zeeuwse overheden, culturele organisaties en het bedrijfsleven essentieel.

Daar waar mogelijk geld uit Brussel. Zoals bekend is de PVV geen voorstander van veel bemoeienis uit Brussel. Maar we betalen nog altijd vele miljarden (voorzitter, vele miljarden Hollandse euros) meer dan dat er terugvloeien naar Nederland, dus prima idee om terug te halen wat mogelijk is.

Volgens een door GS gegeven planning zou de nota in april 2016 er zijn. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of dat wat eerder kan. Er staan zaken in die vanaf 2017 gaan spelen en dus hoe eerder bekend, hoe beter.