Voorzitter,

De taakstelling die de ZB en Scoop opgelegd hebben gekregen is vanaf 2016, 2 miljoen per jaar.

Read More

Voorzitter,

Het voorliggende initiatief klinkt sympathiek.

Van belang is echter om het wettelijk kader in het oog te houden.

Read More

Voorzitter, om maar meteen met het belangrijkste te beginnen; De provincie Zeeland is aan het interen. De structurele inkomsten zijn de komende jaren voldoende om de structurele uitgaven te dekken; de incidentele uitgaven zijn groter dan de incidentele inkomsten. Dus, de provincie Zeeland is aan het interen.

Niet al te rooskleurig.

Read More