Voorzitter,
Voor ons ligt een wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013.

Read More

Voorzitter,
In de Najaarsnota 2013 is aangegeven dat het dividend van Delta in 2014 en 2015 euro 10 miljoen respectievelijk euro 5 miljoen lager zal zijn.

Read More

Voorzitter,
In de voor ons liggende brief van 7 januari jl. van GS aan PS staan randvoorwaarden geformuleerd die wat GS betreffen, als richtinggevend kader dienen.

Read More