Voorzitter,

voor ons ligt een duidelijk voorstel.

De PVV-fractie vindt het zinvol om de PZEM feitelijk opnieuw te gaan indelen zodat wij als Staten een keuze kunnen maken welke onderdelen we al dan niet willen behouden.

Je zou toch zeggen dat we zo'n beetje de slechtste tijden wel achter de rug hebben, we hebben het bedrijf door een hele moeilijke periode heen geholpen als aandeelhouder, en dan voorzitter, dient zich de vraag aan of we op het moment dat de business misschien net weer in de lift gaat, we nu afscheid gaan nemen.

Read More

Voorzitter,

In het voor ons liggend Strategisch Masterplan worden de hoofdlijnen en de richting van het beleid van ZSP voor de komende jaren vastgelegd.

Read More

Voorzitter.

In 2011 zijn in het Bestuurskrachtonderzoek door de commissie Calon analyses gemaakt en aanbevelingen gedaan over de omvang, cultuur en werkwijze van de provinciale organisatie.
Zo was gesignaleerd dat bij de uitvoering van beleid, zich vaak een gebrek aan integraliteit voordoet (...).
Een ander punt van kritiek daarbij was de omvang van de ambtelijke organisatie; op de schaal van Zeeland was deze omvang in verhouding groot. Ook plaatst de commissie vraagtekens bij de in- en externe doelmatigheid (efficiënte realisatie van doelstellingen) van de provincie.

Read More