Motie betreffende het naar huis sturen van de RvC van Delta, van de leden Ruud Haaze en Peter van Dijk, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016                .

Overwegende dat

De recent bekend geworden loonsverhoging van CEO Kamerbeek naar onze opvatting niet van deze tijd is en maatschappelijk onverantwoord

Read More

Vergadering Provinciale Staten van Zeeland d.d. 6 november 2015

Motie om Gedeputeerde Staten te laten onderzoeken of verkoop van de kerncentrale door Delta aan het ministerie van Economische Zaken mogelijk is, van het lid Ruud Haaze, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Read More

Read More