Inbreng Masterplan Zeeland Seaports (ZSP), PS vrijdag 11 maart 2016

Voorzitter,

In het voor ons liggend Strategisch Masterplan worden de hoofdlijnen en de richting van het beleid van ZSP voor de komende jaren vastgelegd.

Kijkend naar de activiteiten van ZSP benadrukken wij dat de PVV-fractie samenwerking belangrijk vindt. Binnen het havengebied met andere partijen die in de haven actief zijn, maar ook met provincie en gemeenten, en niet in de laatste plaats met andere havens.

De PVV -fractie onderschrijft de logica die zit in de afweging die gemaakt wordt door ZSP ten aanzien van het aangaan van samenwerking; Kies de samenwerking met die partner of partners die voor dat specifieke doel de juiste is. Dus geen samenwerking als doel maar als middel.

In het Strategisch Masterplan worden een aantal aandachtspunten genoemd. Daar zitten stevige opgaven tussen. Hoge schuldenlast en de stevige verliezen uit het verleden waar nu iets mee dient te gebeuren.

Voorzitter,

ZSP kiest voor een pro-actieve rol door regie te nemen. Regie om partijen bij elkaar te brengen, zaken aan te jagen en nieuwe initiatieven te nemen.

De organisatie van ZSP wordt versterkt om beter in te kunnen zetten op lobbywerk en op innovatiekracht.

De PVV-fractie blijft de ontwikkelingen met interesse volgen.