Inbreng PS 3 november aandeelhoudersstrategie PZEM

Voorzitter,

voor ons ligt een duidelijk voorstel.

De PVV-fractie vindt het zinvol om de PZEM feitelijk opnieuw te gaan indelen zodat wij als Staten een keuze kunnen maken welke onderdelen we al dan niet willen behouden.

Je zou toch zeggen dat we zo'n beetje de slechtste tijden wel achter de rug hebben, we hebben het bedrijf door een hele moeilijke periode heen geholpen als aandeelhouder, en dan voorzitter, dient zich de vraag aan of we op het moment dat de business misschien net weer in de lift gaat, we nu afscheid gaan nemen.

Misschien zijn er dan wel weer dividend opbrengsten in het vooruitzicht?

We hebben op dit moment een aardig bedrag op de bank staan, dat gaat richting een miljard, en dat bedrag zou voldoende kunnen zijn om toch een hele moeilijke periode te overbruggen, maar op het moment dat we die periode overbrugd hebben dan zou het natuurlijk wel weer eens kunnen zijn dat er opbrengsten behaald kunnen worden.

Maar als wij dan afstand hebben gedaan van het aandeelhouderschap dan hebben we alleen de slechte periode door moeten maken, hebben we er niks aan gehad, op het moment dat we er wel weer iets aan zouden hebben.

Voorzitter, wat ik u zeg, is dat er met het herstructureren van de PZEM een natuurlijk moment ontstaat,

een natuurlijk moment om als Staten goed na te denken of het verstandig is onderdelen te verkopen en zo ja, welke.

Ik hoor graag van de gedeputeerde of ze deze opvatting met de PVV deelt.

Voorzitter,

In een brief d.d. 31 oktober jl. van de CEO van PZEM is aangegeven dat bij volgende stappen in het proces van herstructurering, PZEM in belangrijke mate afhankelijk is van bestaande samenwerkingsverbanden en contracten alsmede de Nederlandse overheid, waardoor PZEM de voortgang en uitkomst van dit proces niet in eigen hand heeft.

Ik hoor graag van de gedeputeerde waar we het hier nu over hebben, wat ik me hier nu bij moet voorstellen.