Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037

Voorzitter,

Om gebruik te maken van het Europese Subsidieprogramma POP3 2014 - 2020 dient de Provincie Zeeland te beschikken over een hierop geënte subsidieverordening. Ter vaststelling wordt aangeboden het “Ontwerp Verordening subsidies PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014 - 2020 Zeeland” (POP3) met een beschikbaar budget van € 28,3 miljoen.

Lees meer: Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies...

Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

Voorzitter,

Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt.

Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is ook de kernwaarde en beleving van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is de kracht van cultuur dat het in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

Lees meer: Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

Artikel 44 vragen van Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de komst van duizenden extra asielzoekers naar de provincie Zeeland in 2016.

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                           

                                             Veere, 3 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de komst van duizenden extra asielzoekers naar de provincie Zeeland in 2016.

Lees meer: Artikel 44 vragen van Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de komst van duizenden...