Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037

Voorzitter,

Om gebruik te maken van het Europese Subsidieprogramma POP3 2014 - 2020 dient de Provincie Zeeland te beschikken over een hierop gee╠łnte subsidieverordening. Ter vaststelling wordt aangeboden het “Ontwerp Verordening subsidies PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014 - 2020 Zeeland” (POP3) met een beschikbaar budget van € 28,3 miljoen.

De doelstelling van deze “ verordening POP3 “ is het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentie-verbetering van de agrarische sector. Daarnaast het ondersteunen, adviseren van jonge landbouwers, verbetering van het waterkwaliteit en zorg voor natuur & landschap.

Voorzitter,

Bijna iedereen weet dat de PVV geen voorstander van de Europese Unie, mede het feit dat Nederland in 2015 de grootste nettobetaler was aan de EU!

De PVV-fractie is positief gestemd over deze verordening “POP 3”, …. daar kunnen wij kort over zijn!   Vooral omdat er een budget hiervoor ter beschikking wordt gesteld aan Zeeland en dit een mooie en vooral niet te missen kans voor Zeeland is.

Het gaat niet alleen om het budget van € 28,3 miljoen binnen te halen, wat feitelijk gezien kan worden als “een sigaar uit eigen doos” maar,…. mede omdat de thema's binnen het POP- 3 programma zo goed aansluiten bij de Provincie Zeeland.

Voorzitter tot zover,………… dank u wel!