Antwoorden op de vragen van het statenlid Ruud Haaze (Partij voor de vrijheid) ingevolge artikel 44 reglement van orde

Provinciale Staten

statenstukken

Vragen van het statenlid Ruud Haaze (Partij voor de vrijheid) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 047. Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Drugssmokkel in de Zeeuwse wateren Antwoorden van gedeputeerde staten:
(ingekomen 17 januari 2016)
1. Deelt uw college de zorgen, zoals ook al eerder door burgemeester Demmers van de gemeente Vlissingen uitgesproken, over de invloed die grote drugskartels hebben op Zeeuwse inwoners? Zo nee, waarom niet? 1.

Ja.

2. Welke actie heeft uw college genomen of gaat uw college nemen om genoemde incidenten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken? 2.

Wij hebben geen wettelijke taak als het gaat om de bestrijding van drugstransporten of het oppakken van drugskartels. Dat is een zaak voor de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Als Rijksorgaan voert de cvdK gesprekken met de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarbij komt ook ondermijnende criminaliteit aan de orde en (ervaren) zorgen rond de (bestrijding van) drugsproblematiek in Zeeuwse wateren.

De cvdK heeft in zijn contacten met de minister ook aandacht gevraagd voor de politiecapaciteit op het water.

Daarnaast participeert de provincie in het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), waar de aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt gecoördineerd.

3. Heeft uw college recent bij de rijksoverheid aandacht gevraagd voor de problemen in de provincie Zeeland die gepaard gaan met de grootschalige drugssmokkel in Zeeuwse wateren? Zo nee, waarom niet? 3.

Zie ook antw. 2

Vanuit de regionale Havendriehoek

is expliciet aandacht geweest voor de drugsproblematiek in Zeeuwse wateren.