Voorzitter,

Ik zou graag willen beginnen met een minuut stilte, ware het niet dat dat zo zonde is van mijn spreektijd. Waarvoor zult u zich afvragen? Dát moge duidelijk zijn: voor onze mooie Provincie die nu feitelijk op slot gaat door de sanering van het Thermphos-terrein. €27,7 miljoen bovenop wat we al betaald hebben aan dit gruwelijke dossier. Het is onverteerbaar voor de Zeeuwse inwoner dat wij zoveel geld in deze bodemloze put moeten gooien. Hiermee komt de totaalteller inmiddels op bijna €42 miljoen voor de Provincie!! €42 miljoen! Nee, u verstaat mij goed; was het maar een verspreking… 

En wat zou het een verschil kunnen maken, voorzitter, als we dit geld in bijv. de economie hadden kunnen investeren. Helaas blijft dat een utopie! 

Read More

Voorzitter,

We spreken vandaag over de concept Kustvisie, zoals zij is vastgesteld door de verschillende betrokken partijen. Aan ons wordt gevraagd of we het college mee kunnen geven op de goede weg te zitten, of dat we hen een andere taak mee willen geven.
Allereerst, voorzitter, wil ik nogmaals constateren dat we hier spreken van een concept visie. Een visie, nog geen beleid. Op een later moment zullen we deze visie, al dan niet, recht moeten doen middels het omgevingsplan. Gegeven dat deze conceptvisie daadwerkelijk vastgesteld wordt natuurlijk.

Read More

Voorzitter,

Voor de PVV is het wat Thermphos betreft heel simpel. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de suggestie van de Minister van Binnenlandse Zaken dat: “Het in de begroting ingeschatte risico (met een door u ingeschatte kans van 50%) zich waarschijnlijk zal gaan voordoen.” -einde citaat- en het interview van Gedeputeerde de Bat betreffende de mogelijke verhoging van de MRB, maar wat de PVV betreft, voorzitter, wordt de MRB met géén cént verhoogd. Sterker nog, we willen dat ze verlaagd wordt, Voorzitter!

Read More