Inbreng PS 16 december 2016 Natuurvisie

Voorzitter,


Wat de natuurvisie betreft ondersteunt de PVV de visie dat goed natuurbeheer van groot belang is voor onze provincie. Zeeland heeft immers een unieke natuur dankzij ons deltagebied. Juist in Zeeland is het belangrijk om de bestaande natuur te beschermen, dit is namelijk één van de hoofd redenen waarvoor toeristen naar onze provincie toekomen: “even uitwaaien”. 

 

De Natuurvisie is een uitgebreid document, waarin vele plannen worden besproken. Echter, natuur laat zich niet vangen in hokjes en beleidsdocumenten.

De PVV heeft het natuur- en landschapsbeheer hoog in het vaandel staan, Voorzitter. Natuur- en agrarische activiteiten kunnen elkaar aanvullen en zijn wat ons betreft zeker niet in tegenspraak met elkaar. GS wenst zo’n duizend hectare nieuwe natuur te realiseren tot aan 2027. De PVV vindt de aanleg van nieuwe natuurgebieden niet nodig: het onderhouden van de reeds aanwezige natuur volstaat. Daarnaast vinden we, zoals reeds aangegeven, dat agrarische activiteit natuur niet uitsluit, maar elkaar aanvult. Deze hoeveelheid ligt echter reeds vast in het Natuurbeheerplan en het Natuurpact. Ondanks dat, vinden wij een vergroting van het aantal hectares "officiële" natuur geen noodzakelijkheid.

Voorzitter, in hoofdstuk 8.4 wordt bijzonder kort ingegaan op de middelen. Zo’n groot document, zoveel plannen, maar toch zo weinig concrete financiële toelichting. Dit maakt het voor ons nog steeds onduidelijk hoe groot de kosten zullen bedragen die tegenover alle doelen staan. Zeker met het oog op de toekomst, wil de PVV GS graag meegeven summierlijk om te gaan met de middelen, daar er problemen van grotere orde en belang zijn.


Voorzitter, dank u wel!