Inbreng PS 18 november 2016 Thermphos

Voorzitter,

Vandaag beslissen we over dictum 2 van de sanering van Thermphos. Wat de PVV betreft is het
niet meer dan logisch dat we hiermee instemmen, immers zou het niet beschikbaar stellen van
deze €1,1 miljoen een technisch faillissement inhouden van Van Citters Beheer, waarmee we nóg verder van huis zouden geraken. We vinden het wel jammer, voorzitter, dat het nodig is. De PVV heeft immers in het verleden meerdere malen gewaarschuwd dat de middelen níet toereikend zouden zijn, wat nu maar weer blijkt.

Voorzitter, de PVV heeft in de recent ingediende artikel-44 vragen geïnformeerd naar het aanpassen van de huidige aanpak van de sanering. Uit de mondelinge beantwoording van Gedeputeerde de Bat in de extra commissie Bestuur maken wij op dat het schrappen van de terugwinning niet mogelijk is. Allereerst omdat de calcineerovens niet berekend zijn op de hogere temperatuur die gepaard zou gaan met de hogere concentratie fosfor, maar ook omdat de aannemer de opbrengst hiervan meegenomen heeft in zijn begroting.

We willen absoluut níet op de uitvoerende stoel gaan zitten, Voorzitter, maar toch willen we GS oproepen om out of the box te denken in aanloop naar het voorstel van 15 december. De terugwinnings-stap is immers nog steeds de bottleneck. Het lijkt ons aannemelijk dat andere scenario’s, zoals waar we naar geïnformeerd hebben, wél uitgewerkt kunnen worden met een extra investering. Immers hebben ze de huidige calcineerovens ook kunnen bouwen. Wat we
hiermee proberen te zeggen, Voorzitter, is dat we hopen dat GS ook kijkt naar de mogelijkheid om te investeren in een beter proces, dat misschien a priori dan wel een hoger bedrag vergt, maar zich terugbetaalt in een korter saneringstraject, daarmee gepaard minder beheerskosten.

Tot slot willen we graag benadrukken, Voorzitter, dat in het nieuwe voorstel de prikkel om de sanering zo spoedig mogelijk af te ronden sterker aanwezig moet zijn dan ze nu is. De schijn wordt immers gewekt, dat nu de Provincie toch garant staat voor de beheerskosten, er ook geen noodzaak is om de sanering snel af te ronden.

Voorzitter, we kijken uit naar het hopelijk constructieve voorstel op 15 december, waarmee we dit dossier, hopelijk, snel kunnen afsluiten.

Dank u wel!