Inbreng PS 13 januari Thermphos

Voorzitter,

Voor de PVV is het wat Thermphos betreft heel simpel. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de suggestie van de Minister van Binnenlandse Zaken dat: “Het in de begroting ingeschatte risico (met een door u ingeschatte kans van 50%) zich waarschijnlijk zal gaan voordoen.” -einde citaat- en het interview van Gedeputeerde de Bat betreffende de mogelijke verhoging van de MRB, maar wat de PVV betreft, voorzitter, wordt de MRB met géén cént verhoogd. Sterker nog, we willen dat ze verlaagd wordt, Voorzitter!

Het is toch niet te rijmen voor de gewone man op straat, dat een miskleun van jewelste op het bordje van de burger terecht komt. We zouden ons moeten schamen dat we hier niet vanaf het begin veel strakker ingezeten hebben, zoals de PVV overigens altijd al geroepen heeft! 

Voorzitter, de nu gevraagde €2,5 miljoen kunnen we al beschouwen als deels betaald met MRB, gezien de meevaller van €2 miljoen, waar recent nog over bericht werd. Als het aan ons ligt, is dit daarmee de laatste keer dat we ja zeggen bij een verzoek om meer geld en uitstel. Bij het vorige verzoek, Voorzitter, werd ons immers beloofd dat er in januari een sluitend plan klaar zou liggen om goedgekeurd te worden. Nu is dat uitgesteld naar medio maart, met besluitvorming in april. De gedeputeerde heeft op de vraag of hij dit kan garanderen helaas niet bevestigend kunnen antwoorden. Toch wil ik, met klem, hem nogmaals verzoeken dit wél te doen. De maandelijkse contactmomenten die we nu aan het dictum toevoegen, maakt dat PS immers snel kan acteren, mocht het weer fout dreigen te gaan, dus lijkt het ons ook niet nodig een slag om de arm te houden voor nog meer vertraging.

Voorzitter, wat de PVV betreft wordt er ook niet nog meer vertraagd. Deze drie maanden aan ademruimte moet ruim voldoende zijn om eindelijk weer orde op zaken te stellen. Mocht dat niet zo blijken, Voorzitter, wordt het tijd om op te treden met keiharde maatregelen.
In de tussentijd roepen wij GS op om alle wegen die nog niet bewandeld zijn, te bewandelen. Zoek ingangen, denk out of the box. Zo stelden wij in de commissie reeds voor om naburige provincies te benaderen. Zij kunnen er namelijk ook flink last van hebben, mocht het bij Thermphos verkeerd gaan. Je zou bijna zeggen dat ook zij vanuit hun milieuverantwoording aan de lat kunnen staan.
Hetzelfde geldt voor Rijkswaterstaat: dit zou een prima ingang bij het Rijk kunnen zijn. De vervuiling van het rijkswater komt immers rechtstreeks op hun bordje terecht; maak daar ook eens gebruik van. Hoe ver gezocht een oplossing ook kan zijn, hoe onwaarschijnlijk iets kan lijken: nee heb je, ja kun je krijgen.

In de tussentijd, Voorzitter, komt de PVV met een motie om de mogelijkheden voor het dekken van de saneringskosten te verkennen.

Voorzitter, dank u wel!