Inbreng PS 10 februari 2017 Kustvisie

Voorzitter,

We spreken vandaag over de concept Kustvisie, zoals zij is vastgesteld door de verschillende betrokken partijen. Aan ons wordt gevraagd of we het college mee kunnen geven op de goede weg te zitten, of dat we hen een andere taak mee willen geven.
Allereerst, voorzitter, wil ik nogmaals constateren dat we hier spreken van een concept visie. Een visie, nog geen beleid. Op een later moment zullen we deze visie, al dan niet, recht moeten doen middels het omgevingsplan. Gegeven dat deze conceptvisie daadwerkelijk vastgesteld wordt natuurlijk.

Om dan de vraag waarmee ik opende te beantwoorden, voorzitter: de PVV staat positief tegenover de vastgestelde concept Kustvisie zoals ze voorligt. We prijzen gedeputeerde Schönknecht voor al het harde werk dat erin is gaan zitten en zullen hier, met haar, deze visie verdedigen. Het is een gebalanceerde visie geworden, waarin alle facetten aan bod komen. De stranden, met name de natuurstranden, worden voldoende beschermd tegen het volbouwen, wat voor de PVV een breekpunt was geweest.
De hotspots komen te vervallen zodra deze visie is vertaald in beleid. Ook daar kunnen we ons in vinden, al zitten de eisen voor de ondernemer wel tegen het maximum aan: we willen de gedeputeerde dan ook meegeven om in ieder geval niet méér eisen in de Kustvisie op te nemen, opdat we geen verstikkend beleid gaan voeren.
De strekking van de donkergroene zones is wat ons betreft ook voldoende om de “gouden kust” waarover Zeeland beschikt, te borgen en in het achterland zijn er nog voldoende mogelijkheden.

Dan kom ik nu bij de overgangsnotitie, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Kustvisie. Hier heeft de PVV, in haar huidige vorm, niks op aan te merken, voorzitter. Daarmee geef ik gelijk te kennen, dat wij de moties aangaande de overgangsnotitie van D’66 níet zullen steunen.
Waarom? Dat moge duidelijk zijn:
Aan de ene kant wilt u allen meer werkgelegenheid en economische groei in Zeeland, om vervolgens aan de andere kant keihard op de rem te trappen, zodra ondernemers met -goede- plannen zich aandienen. De PVV kiest in dezen dan toch echt voor de economische groei en daarmee voor de ondernemer. Dit overigens volledig losstaand van de invulling die aan de projecten gegeven zal worden: sommigen onder u willen ze nog niet eens de kans geven eerst eens hun plannen verder uit te werken.

Voorzitter, wethouder De Putter stelt meermaals in de media dat de Zeeuwse Lagune binnen de door de gemeente gestelde kaders blijft. Dat ze vervolgens van stakende stemmen, omslaan in unaniem “Nee”, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Onze fractie heeft geluiden gehoord, dat dit te wijten is aan de onzekerheid hoe de Provincie tegen deze plannen aan zou kijken. Door de motie van de VVD, die wij mee indienen, hopen we het signaal “groen licht” af te geven. We spreken hier immers over een ondernemer die al ontiegelijk lang bezig is zijn droom te verwezenlijken. Een ondernemer met wie al meerdere afspraken gemaakt zijn, aan wie meerdere toezeggingen gedaan zijn; we spreken over een ondernemer die al enkele miljoenen geïnvesteerd heeft, terwijl er nog níks is gebouwd.
Voorzitter, we zouden geen knip voor de neus waard zijn, als we nu nog “Nee” zouden durven verkopen. Niet alleen staat de betrouwbaarheid van de overheid hier ter discussie; ik kan me ook goed voorstellen dat het geduld langzaamaan op begint te geraken. De gevolgen kunt u waarschijnlijk zelf wel invullen. In plaats van dat we werkgelegenheid en economische groei naar Zeeland te halen, waar we allemaal zó hard naar verlangen, jagen we ondernemers weg en komen de schadeclaims ons tegemoet. Onwenselijk, onnodig!

Voorzitter, om het nog even kort samen te vatten: ja tegen de Kustvisie, ja tegen de voltallige overgangsnotitie in haar huidige vorm, en nogmaals onze complimenten aan de gedeputeerde!

Voorzitter, dank u wel!