Voorzitter,

Aan de orde zijn de jaarstukken 2017 en de voorjaarsnota 2018.
Zoals ook in vorige jaren zal de PVV fractie vandaag reageren op een aantal voor ons belangrijke onderdelen.

Read More

Voorzitter,

Op 10 juli 2015 kreeg de Commissie onderzoek project Sloeweg van PS de opdracht om het Sloeweg-dossier te onderzoeken vanuit twee centrale vragen:
1. Hoe kunnen grote projecten, zoals het project Sloeweg, in de toekomst beter beheerst en gecontroleerd worden, bezien vanuit de kader-stellende en controlerende taak van PS?
2. Welke lessen kunnen uit het Sloeweg-project worden getrokken over het politiek-bestuurlijk samenspel en de rolverdeling tussen GS en PS?

Read More

Voorzitter,
Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Van oudsher zijn er een aantal sterke sectoren zoals: logistiek, procesindustrie, recreatie, landbouw en visserij, allemaal onderwerpen die in het begrotingsprogramma nadrukkelijk aan de orde komen.

Read More