Peter gaat zich als 'team captain' volledig inzetten voor Zeeland en haar bewoners. Vanuit zijn persoonlijk achtergrond kent hij de prijs van vrijheid en daarom gaan openbare orde en veiligheid hem aan het hart. Ook havenbeleid en openbaar vervoer hebben zijn volledige aandacht. "Werkgelegenheid en mobiliteit! Enorm belangrijk voor Zeeland."

Rol in de fractie:

- Fractievoorzitter

Functies PS Zeeland:

- Lid Provinciale Staten Zeeland namens PVV Zeeland (sinds 2011)
- Lid van Commissie Ruimte
- Lid Werkgeverscommissie
- Lid Commissie Integriteit

Overige functies:

- Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de PVV
- Lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa