Subsidies

In de provincie Zeeland worden jaarlijks miljoenen Euro's uitgegeven aan subsidies. Hier zitten nuttige subsidies bij, zoals voor Zeeuws cultureel erfgoed, maar ook onzinnige duurzaamheidssubsidies.

De PVV wil deze subsidiestroom zo inzichtelijk mogelijk maken voor u en plaatst daarom lijsten, waarop voor elke maand de door Gedeputeerde Staten toegekende subsidies staan weergegeven.

Omdat de PVV midden in de Zeeuwse samenleving staat, hechten wij veel waarde aan uw mening. Als u kennis en ervaringen heeft inzake overbodige en/of onzinnige subsidies, horen wij dat graag van u, zodat eventuele verkwisting van Zeeuws belastinggeld door ons kan worden tegengegaan.