Art. 44-vragen mogelijke komst nieuwe Tesla-fabriek

Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Vincent Bosch, Partij Voor de Vrijheid (PVV), over de mogelijke komst van een nieuwe Tesla- fabriek naar Nederland.

Toelichting:
Op 30 juli 2018 berichtte de Wall Street Journal dat Tesla de mogelijkheden verkent om een megafabriek te bouwen in Europa en daarbij al gesprekken voert met Duitsland en ons eigen Nederland. (1) Wat de PVV betreft de uitgelezen mogelijkheid om het bidbook waarover uw college reeds op 15 februari 2017 met Omroep Zeeland sprak, uit de bureaulade te halen. (2)


De fractie van de PVV heeft de volgende vragen:
1. Is uw college bekend met het bovengenoemde nieuwsartikel? Zo nee, waarom niet?
2. Was uw college op de hoogte van de gesprekken die de Nederlandse regering heeft gevoerd met Tesla? Zo ja, wanneer bent u hiervan op de hoogte gebracht? Zo nee, hoe komt het dat u niet bent ingelicht, ondanks de reeds in februari 2017 door u gedane uitspraken dat Zeeland de ideale kandidaat is?
3. Heeft uw college het bidbook – waarover u ook reeds in februari 2017 sprak – inmiddels klaar? Zo ja, wanneer gaat u dit aanbieden? Zo nee, waarom niet?
4. Elon Musk zou in juni dit jaar aangegeven hebben dat hij de voorkeur heeft voor een fabriek in Duitsland. Kan uw college aangeven welke stappen u ondernomen heeft en nog zult ondernemen om Tesla op andere gedachten te brengen? Graag een uitputtende lijst. Zo nee, waarom niet?
5. Een woordvoerder van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zegt dat de deelstaat zijn eigen voorstel heeft aangeboden aan Tesla. (3) Hoever is uw college met het opstellen van een Zeeuws voorstel en wanneer verwacht u dit met Tesla te kunnen overleggen? Indien u nog niet begonnen bent: hoe rijmt uw college het met elkaar, dat u zich in februari 2017 dusdanig opstelt vóór de komst van de Tesla-fabriek naar Zeeland, maar dat u nu nog niet eens begonnen bent met een voorstel?
6. Kan uw college de Staten onverwijld op de hoogte brengen bij ontwikkelingen omtrent dit dossier? Zo nee, waarom niet?


Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij Voor de Vrijheid Zeeland
Namens deze,


Vincent Bosch
Lid Provinciale Staten van Zeeland


1. https://www.wsj.com/articles/tesla-explores-building-major-factory-in-
europe-1532961828
2. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/96347/Zeeland-wil-mega-Tesla-fabriek-
binnenhalen-video
3. https://tweakers.net/nieuws/141515/tesla-onderzoekt-mogelijkheden-bouw-gigafactory-
in-duitsland-of-nederland.html