Amendement "Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020"

Amendement van het lid Roland de Wit

Ontvangen: vrijdag 3 juni 2016

Ondergetekende stelt het volgende amendement met betrekking tot hoofdstuk 4 Financiën, Beschikbaar budget vanaf 2017 voor:

In de afgelopen periode is vanuit cultuur een substantiële bijdrage geleverd aan de bezuinigingen. Mede als gevolg van de Zero Based Budgetting aanpak willen wij dat cultuur ook in de komende periode een bijdrage levert aan het feit dat de provincie Zeeland in zijn totaliteit minder middelen beschikbaar heeft. De vermindering van het beschikbare budget met afgerond 300.000 euro per jaar hebben wij gevonden door het bedrag bij Professionele podiumkunsten van 585.000 euro in 2016 te verlagen tot 380.000 euro in 2017 en het bedrag bij Festivals van 765.000 euro in 2016 te verlagen tot 690.000 euro in 2017. Voor Het Zeeuws Orkest komt hiermee vanaf 2017 een bedrag beschikbaar van 240.000 euro per jaar.

Toelichting

De PVV-fractie is van mening dat Festivals voldoende commercieel dienen te zijn om voor de eigen benodigde middelen te zorgen. Door vanaf 2017 het jaarlijks subsidiebedrag voor Het Zeeuws Orkest op 240.000 euro te brengen, het niveau van 2014, is het voorbestaan van Het Zeeuws Orkest gewaarborgd.