Vragen PVV over boek Robesin

MIDDELBURG - De Statenfractie van de PVV heeft het provinciebestuur opheldering gevraagd over het recent verschenen boek Staart van de walvis van oud-Statenlid Johan Robesin. Die beweert daarin dat de voormalig nautisch adviseur van de provincie Henri Haverkamp in 2009 op schrift een alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder presenteerde aan toenmalig commissaris van de koningin Karla Peijs. Dat stuk zou nu kwijt zijn.

De provincie heeft Robesin laten weten dat een beleidsstuk met de oplossing-Haverkamp nooit heeft bestaan, maar de PVV trekt dat in twijfel. Fractievoorzitter Peter van Dijk vraagt Gedeputeerde Staten wat zij van de kwestie weten. Haverkamp zou op 11 februari zijn voorstel hebben toegelicht aan Karla Peijs, en daarna zou er niks meer mee zijn gedaan. Tegenover de PZC ontkende Peijs dat vorige week.

Haverkamp betoogt dat het uitbaggeren van de vaargeul Walvischstaart zoveel natuurwinst oplevert, dat ontpoldering van de Hedwige niet meer nodig is. Is buiten het provinciehuis al eens over het gebruik van die vaargeul gesproken, wil de PVV weten. Peijs gaf vorige week aan dat dit inderdaad gebeurd is. Ze heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat destijds gevraagd of dat wellicht een veiligere route voor de scheepvaart zou zijn.