Fietsvoetveer blijft gewoon

MIDDELBURG

Kans dat de veerdienst tussen Breskens en Vlissingen door bussen wordt vervangen is nihil.

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens wordt niet vervangen door een busdienst en ook niet door een veerdienst waarop auto's meekunnen.

Weliswaar verkent de provincie een aantal toekomstscenario's waarbij ook het opdoeken van de veerboten ten faveure van een snelle busdienst hoort, maar gedeputeerde Harry van der Maas noemde die optie gisteren 'niet erg realistisch'. "De bedoeling is dat het veer blijft, maar de uitdaging is dat we dat tegen minder kosten gaan doen. We hebben de hele scoop van mogelijkheden mee willen nemen, maar het inzetten van bussen is wel het meest extreme scenario."

Drie weken geleden presenteerde Van der Maas een aantal toekomstscenario's voor de veerdienst. De provincie is daar jaarlijks 6,1 miljoen euro aan kwijt, terwijl daar maar anderhalf miljoen aan reizigersopbrengsten tegenover staat.

In reactie op vragen van CDA-Statenlid Patricia de Milliano gaf Van der Maas aan dat de 5,2 miljoen euro die op het veer wordt toegelegd niet als verlies wordt beschouwd. "Het is geen nieuws dat er geld bij moet. We wisten altijd al dat de opbrengsten niet toereikend zouden zijn."

Wel wil de provincie bekijken of het goedkoper kan. Daarvoor is een aantal scenario's ontwikkeld. PVV-Statenlid Roland de Wit wilde daar gisteren nog een optie aan toevoegen. Hij diende een motie in om te laten onderzoeken of het fietsvoetveer rendabeler is te maken als er ook personenauto's zouden worden vervoerd. Daarvoor moeten dan wel de huidige schepen worden vervangen.

Van der Maas zag er niks in. Volgens hem nemen de kosten dan juist toe. Bovendien is bij de aanleg van de Westerscheldetunnel een bestuursakkoord gesloten waarin staat dat gemotoriseerd verkeer door de tunnel gaat en langzaam verkeer met de boot. De gedeputeerde wil wel laten onderzoeken of scootmobielen kunnen worden meegenomen.

In Provinciale Staten was onvoldoende animo voor de PVV-motie. "We hoeven niet terug in de tijd", schamperde Kees van der Berge (SGP). "Dit is een luchtballon die snel moet worden doorgeprikt", voegde VVD'er Hans van Geesbergen daaraan toe. Alleen de SP en de Partij voor Zeeland steunden de PVV-motie.

BRON: PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VAN 6 FEBRUARI 2016