PVV wil incidenten in azc's boven tafel

MIDDELBURG

De Statenfractie van de PVV wil weten hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan in asielzoekerscentra in Zeeland.

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Statenlid Roland de Wit heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur naar aanleiding van een artikel in deze krant van afgelopen zaterdag. Daarin werd gemeld dat zich vorig jaar ruim 8000 incidenten hebben voorgedaan in Nederlandse azc's.

Het ging voornamelijk om overtredingen van de huisregels van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zoals geluidsoverlast of het niet opruimen van kamers, maar ook om 2394 meldingen van agressie en geweld tegen personen. Daarbij werd in totaal 1366 keer fysiek geweld gebruikt.

De Wit wil weten of het college van Gedeputeerde Staten voor zaterdag wist dat in Zeeland dit soort incidenten werd geregistreerd. Behalve naar het aantal incidenten, informeert hij ook naar de oorzaak en de ernst van de voorvallen.

Volgens de PVV is er al te weinig blauw op straat en loopt de veiligheid terug als de politie te vaak wordt ingeschakeld voor incidenten in een azc. Als zich 'dit soort ernstige incidenten' voordoen, moeten we terughoudend zijn in het openen van nog meer azc's, aldus de PVV.

De fractie wil van de provincie weten wat ze aan de incidenten gaat doen en of ook onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van medewerkers in de asielzoekerscentra.

 

BRON: PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VAN 2 FEBRUARI 2016