Verdeelde reacties op brief Waterdunen

MIDDELBURG

Een dreigend tekort van 6 miljoen euro melden in anderhalf A4'tje. Doet de provincie dat nou slecht, of juist goed?

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Alle partijen in Provinciale Staten zijn het erover eens dat een dreigend tekort van ruim 6 miljoen euro op het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Breskens een ongewenste tegenvaller is. Maar over het korte briefje zonder uitleg waarmee het dagelijks provinciebestuur dat bekendmaakte, verschillen ze van mening. "Het laat weer eens zien dat we de dingen niet in control hebben", reageert Ger van Unen (SP). "Met de aankondiging ben ik blij, niet met de inhoud", zegt Kees Bierens (VVD) daarentegen. "Het geeft aan dat het provinciebestuur geleerd heeft van de Sloeweg en hier bovenop zit."

Niet toevallig hekelen alle oppositiepartijen de hoeveelheid informatie die ze krijgen over Waterdunen en de snelheid waarmee verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu die aanreikt. "Een droevig tempo", oordeelt Ton Veraart (D66). Hij wijst erop dat de Staten al in december meer duidelijkheid was beloofd over het precieze tekort door inzicht in de nieuwe opzet van de grondexploitatie. "We zouden de zaken goed in beeld krijgen. Nu krijgen we dus een brief waar niet meer in staat dan dat het tekort van 3 miljoen kan oplopen naar 6 miljoen euro. Dat is wel heel weinig. Het is ofwel zorgwekkend omdat de gedeputeerde zelf ook niet meer weet, of het is zorgwekkend dat hij het weet maar nog niet met ons deelt."

"Buitengewoon onbevredigend", zegt Peter van Dijk (PVV). "Misschien zijn ze de bijlage vergeten." Gerwi Temmink (GroenLinks) wil weten 'hoe dit is ontstaan', Jan-Henk Verburg (CU) vraagt zich af waarom De Reu 'het verhaal zo lang aan zijn borst houdt', Mark Faasse (Zeeland Lokaal) spreekt over 'too little too late' en François Babijn (Partij voor Zeeland) klaagt dat het moeilijk oordelen is zonder gegevens. "Het is een bijzonder ingewikkeld dossier en we hebben zo geen handvatten om te besluiten hoe we nu verder moeten."

De coalitiepartijen laten een heel ander geluid horen. Volgens Goos Roeland (SGP) moesten de Staten wel wat lang wachten, maar hij prijst de openheid over het mogelijke tekort. "Ik heb vertrouwen in de aanpak van het college." Net als Bierens vindt Anita Pijpelink (PvdA) dat het provinciebestuur geleerd heeft van het Sloewegdebacle. Toen was het verwijt dat een dreigend tekort werd verzwegen zolang onduidelijk was of het binnen de begroting kon worden opgelost, nu wordt wél een bedrag genoemd met de toevoeging dat geprobeerd wordt binnen de begroting een oplossing te vinden. "Er is transparantie over de stand van zaken. Dat vind ik een nobel streven." Patricia de Milliano (CDA) noemt de dreigende tegenvaller 'ongelofelijk' maar ziet wel dat het provinciebestuur 'hartstikke zijn best doet alles in control te krijgen'.

 BRON: PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VAN VRIJDAG 5 FEBRUARI 2016