INFORMATIEBIJEENKOMST PVV ZEELAND 11 FEBRUARI 2016

Beste PVV vriendinnen en vrienden,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van PVV Zeeland in 2016!

*************************************************************************************************************************************************

Een voorwoord door onze fractievoorzitter Peter van Dijk:

Zie hier voor u de eerste Nieuwsbrief van PVV Zeeland. De bedoeling van de Nieuwsbrief is u op de hoogte houden van het wel en wee van de Zeeuwse Statenfractie. Wat beweegt onze Statenleden, Burgercommissieleden, fractievolgers (zij zullen zich in de volgende Nieuwsbrieven nader aan u voorstellen). Ook nieuwtjes, informatie over de activiteiten van onze fractie Provinciale Staten, bijeenkomsten en voortgang over projecten waar PVV Zeeland bij betrokken is zult u hierin kunnen lezen.

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze eerste Nieuwsbrief.

Zoals ook het bezoek van Geert Wilders, Machiel de Graaf en Barry Matleder (niet op de foto) op 10 april 2015 in Middelburg aan onze Statenleden:

Bezoek Geert april 2015

Donderdagavond 11 februari 2016 heeft PVV Zeeland een informatiebijeenkomst gehouden in Middelburg.

Belangstellenden konden zich hiervoor aanmelden via e-mailadressen, die bekend waren gemaakt op diverse social media-sites, de kranten, internetsites en onze website. De animo voor deze avond bleek groot. Er waren rond de 80 bezoekers aanwezig. Een zeer geslaagde opkomst is dit wel te noemen.

De avond werd op een animerende wijze aan elkaar gepraat door Fractievoorzitter Peter van Dijk. Peter tijdens info avond februari 2016

Gastsprekers, onze Tweede Kamerleden Fleur Agema en Machiel de Graaf, boeiden het aanwezige publiek door duidelijk zaken als onder andere de zorg en het vluchtelingenbeleid en de ‘vluchtelingen’ toestroom in Nederland onder ieders aandacht te brengen. Serieus waar nodig en humoristisch waar dat kon. 

Het was een interactieve avond waar het publiek ruimschoots in de gelegenheid werd gesteld vragen te stellen aan onze Tweede Kamerleden, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Al met al een zeer geslaagde avond, mede dankzij een fantastisch publiek!

En niet te vergeten: de overheerlijke huisgemaakte appeltaart (met slagroom)!

Kortom: Voor herhaling vatbaar!

***********************************************************************************************************************

Wanneer u de Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan verzoek ik u dit via het voornoemde e-mailadres kenbaar te maken, zodat wij uw naam uit de verzendlijst kunnen halen.