Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de Wit en Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertrek van Rederij Vroon uit Terneuzen

Arnemuiden, 30 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de Wit en Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertrek van Rederij Vroon uit Terneuzen.

Toelichting

Rederij Vroon verhuist niet meer naar de Beurtvaartkade in Terneuzen. Volgens de rederij duurt het te lang voordat de plannen voor het nieuwe kantoor afgerond zijn. Het bedrijf wil graag drie locaties samenvoegen. Terneuzen was in beeld als plaats voor de nieuwbouw maar begin maart jl. liet Vroon weten dat dit voor hen allemaal te lang duurde. Nieuwbouw gaat nu in Breda gebeuren.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen.

1. Was uw college op de hoogte van de problematiek met betrekking tot de plannen voor nieuwbouw van Vroon in Terneuzen? Zo nee, waarom niet?

2. Er hebben onze fractie geluiden bereikt dat de gemeente Terneuzen bij het opstellen van de plannen vooral gekeken zou hebben naar de eigen eisen en onvoldoende rekening gehouden heeft met de wensen van Vroon. Heeft uw college zich op de hoogte gesteld of dit het geval is? Zo nee, gaat u dit dan alsnog doen?

3. In het recente verleden heeft Verbrugge geprobeerd een terminal te vestigen in het Sloegebied. Dat duurde ook te lang waardoor Verbrugge is uitgeweken naar Zeebrugge. Is uw college het met de PVV-fractie eens dat de geschiedenis zich herhaald heeft in de gemeente Terneuzen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat gaat uw college ondernemen om gemeenten met havengebieden en Zeeland Seaports er van te doordringen er alles aan te doen om echt vaart te maken met dit soort voor Zeeland belangrijke economische kwesties?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Roland de Wit en Ruud Haaze

Leden Provinciale Staten van Zeeland