Motie Statenlid Roland de Wit PVV Zeeland i.v.m. het verzoek tot het rendabel makel fiets-voetveer tijdens de PS vergadering van vrijdag 5 februari 2016

Vergadering Provinciale Staten van Zeeland d.d. 5 februari 2016

Motie om Gedeputeerde Staten te laten onderzoeken of het fietsvoetveer tussen Vlissingen - Breskens rendabeler is te maken door middel van het vervoer van personenauto’s, van het Statenlid Roland de Wit, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016.

Overwegende dat:

  • het fietsvoetveer Vlissingen - Breskens nu jaarlijks de provincie 5.2 miljoen kost en dit, als er geen wezenlijke aanpassing wordt gedaan, niet zal veranderen;
  • er geen directe concurrentie voor de Westerscheldetunnel behoeft te zijn, omdat er jaarlijks zo’n zes miljoen voertuigen doorrijden en dat veel hoger is dan ooit is begroot;
  • als de tunnel bij een calamiteit wordt afgesloten er voor de reizigers vanuit West-Zeeuws-Vlaanderen een mogelijkheid bestaat om toch nog over te steken, nu moet er omgereden worden en dat duurt ruim twee uur;
  • in de zomermaanden vanuit Walcheren de toerist er een attractie bij heeft om sfeervol een dagje uit te gaan naar Sluis of Knokke. Dit geldt ook andersom voor de toerist vanuit België en die uit Zeeuws- Vlaanderen;de infrastructuur, met name de wegen, in zowel Vlissingen als Breskens voor een groot gedeelte nog aanwezig is. De huidige aanlegplaatsen zowel in Vlissingen als Brekens zijn zonder al te veel investeringen aan te passen. Dit blijkt uit een (concept) onderzoeksrapport (2013) van S.J.P. Keijmel;                                                                                
  • de huidige SWATH-schepen zijn extreem duur in brandstof, onderhoud en afschrijving! Indien mogelijk dienen deze verkocht te worden om er vervolgens economisch rendabelere (gebruikte) schepen voor aan te kopen.

Zijn van oordeel dat:

het enorme jaarlijkse verlies kan worden beperkt en er bij een calamiteit een extra ontsluiting is vanuit West-Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien wordt een traditionele attractie in ere hersteld en ontstaat er werkgelegenheid.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

te onderzoeken, of doen onderzoeken, of het fietsvoetveer Vlissingen – Breskens rendabeler kan worden gemaakt door het vervoer uit te breiden met personenauto’s en zakelijk klein transportverkeer.

En gaan over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Roland de Wit, Statenlid PVV