Artikel 44 vragen conform Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze over de drugssmokkel in de Zeeuwse wateren

                                                                                                                                                                 Arnemuiden, 15 januari 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de drugssmokkel in de Zeeuwse wateren.

Toelichting

Met de regelmaat van de klok verschijnen er berichten in de media over (mislukte) drugstransporten die op de een of andere manier zijn gestrand in de Zeeuwse wateren. Zo ook in de nacht van 14 op 15 januari jl. wanneer een reddingsboot uit Breskens "vissers" redt die in een vliegende storm in moeilijkheden zijn gekomen. De opvarenden zijn naar de wal vervoerd en naar een ziekenhuis gebracht. In het betreffende sportvisbootje is voor vele miljoenen euro's aan cocaïne gevonden.

Verschillende media hebben recent melding gemaakt van soortgelijke incidenten. De provincie Zeeland heeft te maken met grootschalige cocaïnesmokkel door internationale drugskartels. Voor de Zeeuwse kust drijven iedere maand enorme partijen cocaïne. De pakketten van al gauw 1.000 kilo worden gedumpt door drugskartels. Burgemeester Demmers van de gemeente Vlissingen heeft in een reportage van Een Vandaag in maart 2015 al aangegeven zich grote zorgen te maken over de invloed die internationale drugskartels hebben op de inwoners van Vlissingen.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen aan het college.

  1. Deelt uw college de zorgen, zoals ook al eerder door burgemeester Demmers van de gemeente Vlissingen uitgesproken, over de invloed die grote drugskartels hebben op Zeeuwse inwoners? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke actie heeft uw college genomen of gaat uw college nemen om genoemde incidenten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken?
  3. Heeft uw college recent bij de rijksoverheid aandacht gevraagd voor de problemen in de provincie Zeeland die gepaard gaan met de grootschalige drugssmokkel in Zeeuwse wateren? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u net als de PVV-fractie van mening dat de kosten die gepaard gaan met het redden van "vissers" zoals d.d. 14/15 januari jl. in de monding van de Westerschelde bij Knokke door de KNRM Breskens, verhaald moeten worden op deze drugssmokkelaars? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland

Namens deze,

Ruud Haaze

Lid Provinciale Staten van Zeeland