Arnemuiden, 30 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de Wit en Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertrek van Rederij Vroon uit Terneuzen.

Lees meer: Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de...

Voorzitter,

Om gebruik te maken van het Europese Subsidieprogramma POP3 2014 - 2020 dient de Provincie Zeeland te beschikken over een hierop geënte subsidieverordening. Ter vaststelling wordt aangeboden het “Ontwerp Verordening subsidies PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014 - 2020 Zeeland” (POP3) met een beschikbaar budget van € 28,3 miljoen.

Lees meer: Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies...

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                                                                                                                           Veere, 31 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Ruud Haaze en Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de beveiliging van de kerncentrale in Borssele.

Lees meer: Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde over de beveiliging van de...

Voorzitter,

Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt.

Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is ook de kernwaarde en beleving van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is de kracht van cultuur dat het in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

Lees meer: Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020