Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de Wit en Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertrek van Rederij Vroon uit Terneuzen

Arnemuiden, 30 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de Wit en Ruud Haaze, Partij voor de Vrijheid (PVV), over het vertrek van Rederij Vroon uit Terneuzen.

Lees meer: Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Roland de...

Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde over de beveiliging van de kerncentrale in Borssele

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                                                                                                                           Veere, 31 maart 2016

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden Ruud Haaze en Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de beveiliging van de kerncentrale in Borssele.

Lees meer: Schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde over de beveiliging van de...

Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037

Voorzitter,

Om gebruik te maken van het Europese Subsidieprogramma POP3 2014 - 2020 dient de Provincie Zeeland te beschikken over een hierop gee╠łnte subsidieverordening. Ter vaststelling wordt aangeboden het “Ontwerp Verordening subsidies PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014 - 2020 Zeeland” (POP3) met een beschikbaar budget van € 28,3 miljoen.

Lees meer: Provinciale Statenvergadering van 11 maart 2016 Statenvoorstel Verordening Subsidies...